Ontwerp en realisatie van de ICT achter het nieuwe Mediamuseum van Beeld en Geluid

De zone "Informeren" van het nieuwe Mediamuseum van Beeld en Geluid

Begin 2023 opende Beeld & Geluid met trots de deuren van het meest interactieve Mediamuseum ter wereld, waarin het medialeven van de bezoeker centraal staat. Doordat het museum zich aanpast aan de keuzes en handelingen van de bezoeker, krijgt iedereen een persoonlijke museumreis. Het Mediamuseum omvat meer dan vijftig interactives, honderden uren aan audiovisueel materiaal en vele bijzondere objecten uit de rijke mediageschiedenis. 
Three-PM is vanaf de start bij dit project betrokken geweest in de ICT regie rol. Tijdens de diverse ontwerpfases heeft Three-PM een passende ICT architectuur opgezet waarmee Beeld en Geluid invulling kan geven aan belangrijke uitgangspunten van het Masterplan. Hieronder vallen o.a. de wens om nu en in de toekomst alle content van het museum te kunnen blijven aanpassen zonder tussenkomst van leveranciers, en om in de toekomst het museum verder uit te kunnen breiden wanneer technologische vooruitgang nieuwe mogelijkheden biedt. De basis van het museum is hiertoe volledig modulair opgezet met systemen ten behoeve van contentmanagement, personalisatie en gezichtsherkenning. Three-PM heeft voor de ‘technische fundering’ de bijbehorende programma's van eisen opgesteld en de inkoop van passende soft- en hardware oplossingen begeleid. Het project kende een complexe realisatiefase waarin meerdere partijen gezamenlijk optrokken. Aan Three-PM de taak om te zorgen voor een goede coördinatie op het ICT vlak, zodat het geheel goed op elkaar bleef aansluiten en het resultaat in lijn bleef met de uitgangspunten en eisen.

Depotinventarisatie, collectieverhuizing en ontwerp van depots en collectiecentra

Foto: Chris Langemeijer / Rijksmuseum

Three-PM is eind 2014 gevraagd om de ICT voorzieningen voor CollectieCentrum Nederland (CC NL) te ontwerpen. CC NL is het collectiecentrum van het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Paleis Het Loo. Het belangrijkste ICT systeem betrof het Standplaats Beheer Systeem (SBS) dat van alle objecten in CC NL bijhoudt waar ze zich bevinden en de standplaatswijzigingen real-time doorstuurt naar de collectieregistratiesystemen van de partners (die gebruikmaken van Adlib en TMS). Voor het Nederlands Openluchtmuseum was Three-PM in de periode 2015 tot en met 2017 kwartiermaker en projectleider voor de voorbereiding van de verhuizing van hun collectie naar CC NL. In 5 jaar tijd zijn alle objecten door ‘werkstraten’ (met in de piek 24 medewerkers) gecontroleerd, schoongemaakt, gefotografeerd en voorbereid op de verhuizing. In de periode 2018 - 2019 heeft Three-PM de projectleider ‘Inrichting en Organisatie’ geleverd voor CC NL, waarbij leiding werd gegeven aan de complete inrichting op het gebied van veiligheid, ICT, werkruimtes, ateliers en depots. Op basis van deze ervaring heeft Three-PM een second opinion mogen uitvoeren op een plan voor een nieuw collectiecentrum in Leiden en zijn wij momenteel adviseur bij de Gemeente Rotterdam voor de ontwikkeling van een nieuwe collectiecentrum als opvolger van depot Metaalhof.

Techniek voor personalisatie en vernieuwing van drie websites

Foto: Chris Langemeijer / Rijksmuseum

Three-PM was van medio 2015 tot begin 2018 verantwoordelijk voor het Canon Online programma voor het Nederlands Openluchtmuseum. Het programma behelsde een diversiteit aan projecten die veelal een relatie hadden tot de ‘Canon van Nederland’, de grote nieuwe tentoonstelling die eind 2017 haar deuren opende. De portefeuille van projecten bestond uit de RFID infrastructuur voor de Canon tentoonstelling met een database waarin alle ervaringen van de bezoekers werden vastgelegd t.b.v. een persoonlijke pagina. Ook werden binnen het programma drie websites opnieuw gebouwd (openluchtmuseum.nlentoen.nu en immaterieelerfgoed.nl) en werd de omvangrijke collectie digitaal ontsloten.